conifer 50+ yard touchdown run 1 of 2

younggreen ryan conifer 2nd touchdown run for freshman