11 yo girl long jumps 15' 8"

11 yo girl long jumps 15' 8"