senior night '07

Photo by courtney miranda chancey