Payton Thomas - Age 16, 6’1 MB

Plainfield Tournament (8/24 & 8/25)