AZ Div 2 XC State Championship

Photo by Ayden Schilb