Stotesbury Cup 5/18/18 Men’s Senior 4+

Photo by Thomas G Gola