Addison Tingle Freshman Season First Game First Goal, First Assist

Addison Tingle #23 Laney High Freshman Season, First Goal and First Assist