Kai DeGuzman: 37.36 - 300m ; MIAA DIVISION 4 STATE CHAMPIONSHIPs

Lane 4, Won the heat