O'Gorman against Findlay Prep

Akoi Akoi #35 had a double double during this game.