SILVER STICK NATIONAL TOURNAMENT 2007

SARNIA, ONTARIO. WON TOURNAMENT